Home » HR blog » Weerverlet in de bouwsector

Weerverlet in de bouwsector

Wat verstaan we onder weerverlet in de bouwsector?

Wanneer je door het slechte weer niet meer kan werken, kan je tijdelijk werkloos stellen wegens slecht weer.

Heb ik recht op de uitkering?

Wanneer je tijdelijk werkloos wegens slecht weer wordt gesteld ben je vrijgesteld van wachttijd, d.w.z. dat je onmiddellijk recht hebt op uitkeringen zonder dat je een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst of daarmee gelijkgestelde dagen moet bewijzen. Dus werk je in de bouw en ben je thuis wegens slecht weer? Dan ben je daarvoor betaald. Hoeveel bedraagt de uitkering? In geval van tijdelijke werkloosheid ontvang je een bedrag gelijk aan 65% van je gemiddeld loon (begrensd tot 2.671,37euro per maand).

Je hebt bovendien recht op een supplement bovenop je werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop je tijdelijk werkloos wordt gesteld ingevolge slecht weer. Het minimumbedrag van het supplement bedraagt 2 euro per dag.

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Wanneer ontvang ik de uitkering?

De uitbetalingen starten vanaf 25 april.

Wat moet ik doen om het weerverlet uitbetaald te krijgen?

Je hoeft enkel je controlekaart C3.2A in te dienen bij je uitbetalingsinstelling, na afloop van de maand.

Waar kan ik extra informatie krijgen?

Via Constructiv – 02 209 65 65

Vacatures bouwsector

© De Piloten - 2024   •   Erkenningsnummer VG2182/U
Privacy- en cookiebeleid   •   Algemene voorwaarden   •   Bijzondere voorwaarden   •   Webdesign by Hummingbirds

De Piloten - jouw job partner

Bine ati venit la De Piloten
Welkom bij De Piloten

Contacteer ons